Teen pienimuotoista huoneistopiirrosten muokkausta julkaisu- yms. tarpeisiin teettäjän sähköisistä kerros- tms. piirroksista.

Teen myös muiden piirrosten muokkaustyötä.

Alkuperäinen muokkaamaton piirros

 

Muokattu piirros, jossa ylimääräiset poistettu ja lisätty suuntanuoli ja kompassinuoli.