Rakennuspiirrosten muokkaus

Teen pienimuotoista huoneistopiirrosten muokkausta julkaisu- yms. tarpeisiin teettäjän sähköisistä kerros- tms. piirroksista..

Teen myös muiden piirrosten muokkaustyötä.

 

Alkuperäinen muokkaamaton piirros

Muokattu piirros, jossa ylimääräiset poistettu ja lisätty suuntanuoli ja kompassinuoli.