Sopimusvaihtoehdot:

Teen tarvittaessa myös tekemäni sivuston (Joomla- tai WordPress-pohjalla) ylläpitosopimuksia sivuston tilaajalle.
Normaalisti tilaaja vastaa sivuston päivityksistä mukaanlukien taustapäivitykset. Taustapäivityksiä tekemissäni sivustoissa olen tehnyt tuntiveloituksella tähän saakka.

 


Sopimukseen kuuluu:

  • Sivustonhallintaohjelman versio- ja tietoturvapäivitykset
  • Sivuston asennettujen lisäosien versio- ja tietoturvapäivitykset
  • Sivuston varmuuskopiointi kokonaisuudessaan suurien muutosten jälkeen (ml. edelliset kohdat)

 

Sopimukseen ei kuulu:

  • Sivuston rakenteen muutokset (lisäykset, poistot, muokkaukset, teemamuutokset yms. muutokset sivustolla)
  • Sivuston toiminnallisuuden muutokset (uusien lisäosien yms. asennukset ja muokkaukset)
  • Muunkielisten asennettavien uusien lisäosien suomennokset
  • Sivuston sisällön muutokset (lisäykset, poistot, muokkaukset yms.)
  • Kuvatyöt sivustolle
  • Käyttäjien lisäykset, poistot, salasanojen palautukset
  • Käyttäjien koulutus